Goodwill Legal

Kompleksowo wspieramy Klientów indywidualnych i biznesowych, zarówno jednorazowo, jak i w ramach bieżącej obsługi prawnej firm.  Doświadczenie, wiedza merytoryczna oraz znajomość lokalnego rynku sprawia, że nasz zespół prawników świadczy usługi na najwyższym poziomie.

 

Regularne usługi prawne, świadczone przez Goodwill Legal, dają stabilność i pewność dobrego wyboru przy wszystkich działaniach wymagających konsultacji prawnej. Wskazujemy najlepsze metody i ustalamy najskuteczniejszą strategię działania.

„Sprawiedliwość jest odmianą mądrości”- Sokrates

 

Ekspertów z Goodwill Legal wyróżnia strategiczne i długofalowe myślenie, dzięki czemu podejmowane przez nich działania, są przemyślane również pod kątem teoretycznych następstw.

Dostarczamy gotowe rozwiązania

Naszym celem jest to, aby Klient Goodwill Legal otrzymywał gotowe rozwiązania. Zależy nam na dostarczaniu konkretnych i funkcjonalnych porad prawnych oraz działań, które będą skutkowały pozytywnym rozstrzygnięciem sporu, czy umożliwią zawarcie biznesowych transakcji. Po przystąpieniu do współpracy z Klientem nasz zespół dogłębnie angażuje się w prowadzone sprawy. Skrupulatnie analizując każdą sytuację, traktuje Klienta indywidualnie, co znacząco przekłada się na wysoką komunikację z nami i jakość świadczonych usług.

Goodwill Legal

Zapewniamy dokładną i wielowymiarową analizę sytuacji prawnej Klienta. Wskazujemy najlepsze metody i ustalamy strategię działania.

Analiza sytuacji i doradztwo prawne

Oferujemy usługi prawne dla Konsumentów i Przedsiębiorców obejmujące przede wszystkim:

 • Umowy, pisma, dokumenty, wnioski – projektowanie, analiza, opinie (np. sprawdzanie umów z instytucjami finansowymi, najemcami),
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowań wypadkowych, majątkowych,
 • Prowadzenie sporów reklamacyjnych,
 • Tworzenie wezwań do zapłaty,
 • Zagadnienia prawne związane z tworzeniem spółek – założenie spółki, sporządzanie projektów umów, statutów spółek i regulaminów,
 • Obsługa prawna organów spółek kapitałowych, wsparcie procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych wraz ze szkoleniem pracowników dotyczące regulacji prawnych obowiązujących na ich stanowiskach,
 • Prawo pracy – sporządzanie projektów umów, regulaminów i pism, reprezentowanie Klienta w procesach przed sądami pracy czy ubezpieczeń społecznych, pomoc i mediacje w sporach z pracownikami.
 • Windykacja – w ramach usługi zapewniamy wsparcie związane z dochodzeniem należności pieniężnych takie jak: kierowanie wezwań do zapłaty, analiza stanu sprawy i sytuacji majątkowej dłużnika, monity telefoniczne. W ramach usługi windykacyjnej prowadzimy działania polubowne i formalnoprawne, jak i działania związane z prowadzeniem postępowań sądowych o zapłatę, reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych.
 • Doradzamy i tworzymy regulacje związane z ochroną danych osobowych w firmie. Zapewniamy pełną obsługę prawną oraz doradztwo prawne w wielu dziedzinach (między innymi prawo: gospodarcze, finansowe, handlowe, cywilne, zamówień publicznych oraz e-commerce), dzięki czemu interesy Klienta zostają w sposób stały zabezpieczone.

Projekty i długofalowe działania prawne dla Klientów

 • Przeprowadzamy pełny proces związany z wdrożeniem zaleceń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25.05.2018 r. Działania obejmują 3 główne etapy:
  • Audyt przedwdrożeniowy,
  • Wsparcie eksperckie w zakresie prawnym i organizacyjno- procesowym
  • Szkolenie pracowników.
 • Zajmujemy się pomocą w odzyskiwaniu nadpłat na walutowych umowach kredytowych w euro lub franku szwajcarskim:
  • Przeprowadzamy audyt umowy celem sprawdzenia czy zawiera klauzule abuzywne,
  • Na podstawie dokumentów z Banku dokonujemy wyliczeń nadpłat, które powstały na umowie kredytowej,
  • Sporządzamy wezwanie do zapłaty i przesyłamy do Banku,
  • W pełni prowadzimy proces Klienta i reprezentujemy go przed Sądem,
  • Prócz odzyskiwania nadpłat na walutowych umowach kredytowych również zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie pobranych składek na poczet Ubezpieczeń Niskiego Wkładu Własnego.

Początkowo sprawdzamy umowę Klienta oraz oceniamy, czy kwalifikuje się do walki z Bankiem. Zajmujemy się tylko takimi sprawami, które wiemy, że możemy wygrać. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw wspierając Frankowiczów. Na swoim koncie posiadamy również pozytywne i prawomocne wyroki dla naszych Klientów, dzięki czemu, doskonale wiemy, jaką drogę i strategię objąć przy kolejnych rozprawach w Sądzie.

Prowadzimy również mediacje i ugody w kwestii walutowych umów kredytowych. Nasi prawnicy, doradzą również, co zrobić, aby zatrzymać bieg przedawnienia, gdyż należy pamiętać, iż przy kredytach hipotecznych w euro i we franku szwajcarskim liczy się czas działania.